In gesprek met Cynthia van der Winden

Zeventien jaar
Cynthia van der Winden (27) is voor velen een bekende. Ze gaat al zeventien jaar mee met de wintersportreizen van de VGW. In haar dagelijks leven werkt zij bij Rijkswaterstaat als adviseur rond de Stormvloedkeringen. Ze houdt zich vooral bezig met het versterken en borgen van de benodigde kennis in dat werkveld: “Het is een functie met veel verschillende soorten werkzaamheden en dat maakt het erg leuk.”

Meedenken met organisaties
Cynthia heeft een andere opleiding gedaan dan het vak dat ze nu uitoefent. Al tijdens haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening trokken het meedenken met organisaties, het coördineren en schrijven haar. Via de Banenafspraak (deze verplicht werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen) kreeg ze de kans om als Projectondersteuner van de Zorgplicht Primaire Waterkeringen bij Rijkswaterstaat aan de slag te gaan. Het betrof een aanstelling voor drie jaar, waarna zij kon doorgroeien in een vaste functie.

Een beperking, geen handicap

Cynthia heeft een lichte lichamelijke beperking, veroorzaakt door zuurstoftekort bij de geboorte. Dit beperkt haar helemaal niet in het ondernemen van allerlei activiteiten met familie, vrienden en niet in de laatste plaats met Eric, met wie ze nu heel gelukkig samenwoont.

Kinderfeestje
Toen ze ongeveer acht jaar was, had ze een kinderfeestje van een klasgenoot. Dat feestje was in Snowworld. Samen met haar moeder ging ze naar Zoetermeer. Het was voor haar een mogelijkheid om te kijken of ze op ski’s zou kunnen staan. Dat bleek goed te gaan en die positieve ervaring vertelde ze aan haar revalidatiearts. De arts gaf aan dat de kinderreis van de VGW een heel leuke optie kon zijn. Van het een kwam het ander. Cynthia: “De revalidatiearts (Sandra Titulaer) heeft overigens veel kinderen met het VGW-virus besmet.”

Lid van de VGW-familie
Cynthia is een echt lid van de VGW-familie. Zo is ze betrokken bij de PR-commissie, waarvan ze een tijd actief lid is geweest. Nu doet ze in samenwerking met die commissie een deel van de public relations voor de VGW. Zo staat ze op beurzen en je zou bijna zeggen, uiteraard: ze is actief aanwezig op de Open Dag van de VGW. Ze draagt haar enthousiasme graag over op nieuwe leden (van wie ik er een was, en nu ook besmet/Hein).

Op weg naar een ‘inclusieve samenleving’
Cynthia mag zich inmiddels ervaringsdeskundige noemen wanneer het gaat om de ‘inclusieve samenleving’, een samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen: “Je moet naar de persoon kijken in plaats van naar de beperking. Denken in mogelijkheden is daarin voor mij een hele belangrijke, en de VGW is voor mij hét voorbeeld wanneer het over inclusie gaat. Bij de VGW ervaar ik hoe fijn en vrij ik mij kan voelen, simpelweg omdat ik mij niet hoef te bewijzen en een keer niet hoef uit te leggen waarom sommige dingen lastig zijn voor mij. Die ervaringen zou ik meer mensen gunnen op meer plekken in de samenleving.” Hiervoor heeft ze veel gemak van de ervaringen die ze heeft opgedaan tijdens haar werk in het team Wij staan op!

“Wij staan op!”
Vijfeneenhalf jaar was Cynthia lid van het team dat opereert onder de krachtige naam Wij staan op!

“Het inzetten voor de inclusieve samenleving als ervaringsdeskundige is iets dat ik bij Wij Staan Op! heb geleerd. Samen met dit team heb ik me ingezet voor de ratificatie en implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit deden we door constructief het gesprek aan te gaan, onder andere met politiek Den Haag. Door vanuit eigen ervaringen advies te kunnen geven, kun je veel betekenen op dit gebied. Daar ben ik door Wij Staan Op! wel achter gekomen. Hierbij is het gebruik van ervaringsdeskundigheid cruciaal om een inclusieve samenleving goed in te kunnen richten. De visie van Wij Staan Op! is: Iedereen is gelijk in het anders zijn.”

Eigen website
Sinds 1 januari is Cynthia niet meer verbonden aan Wij Staan Op!. Ze wil haar energie nog meer steken in haar werk bij Rijkswaterstaat. Echter blijft Cynthia actief in haar rol als ervaringsdeskundige, op het gebied van de inclusieve samenleving heeft zij sinds kort haar eigen website: www.cynthiaspreekt.nl. Via deze site richt zij zich vooral op de inclusieve arbeidsmarkt: “Daar kan ik met mijn achtergrond heel veel betekenen.”

Toekomstplannen
“Eric en ik willen de komende jaren ons leven samen nog verder opbouwen. We leerden elkaar kennen in november 2019, dus net voor de coronacrisis. We wonen nu samen in een studio van 45m2. Dat is ook niet alles. We willen graag wat ruimer gaan wonen. Dat is een grote wens. Ook willen we samen graag veel van de wereld zien. Het maken van mooie reizen staat hoog op ons verlanglijstje.”

Ga naar de inhoud