Lidmaatschap

Vormen lidmaatschap en contributie
U kunt lid worden van de vereniging om, bij voorkeur heel actief, deel te nemen of bij te dragen aan de wintersportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke beperking.

Verschillende mogelijkheden zijn:

  • Lichamelijke gehandicapten kunnen deelnemen aan de lessen in Nederland of aan één van de wintersportreizen.
  • Begeleider of skileraar worden bij de verschillende activiteiten.
  • Een bestuursfunctie vervullen bij de vereniging of stichting.
  • Lid worden van één van de commissies.
  • Ondersteunend lid worden.
organisatie_2

Inhoud lidmaatschap en contributie
De (ski)activiteiten van de VGW zijn doorgaans alleen toegankelijk voor leden.

Indien u de VGW machtigt tot automatische incasso bedraagt de contributie € 45,- per jaar. Geeft u de voorkeur aan het betalen per acceptgiro dan wordt dit bedrag, i.v.m. administratiekosten, verhoogd met € 2,50.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op de datum van aanmelding. Bij het uitblijven van betaling wordt het lidmaatschap per direct stopgezet.

De vereniging heeft jaarlijks een algemene ledenvergadering, waarbij de aanwezigheid van de leden zeer gewenst is. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de behaalde resultaten en het beleid voor de toekomst besproken. Tevens is dit een unieke gelegenheid om elkaar ook naast de activiteiten te ontmoeten.

Leden worden dringend verzocht om eventuele adreswijzigingen snel schriftelijk door te geven aan het secretariaat; ook het doorgeven van wijzigingen van mailadres wordt zeer op prijs gesteld.

Door het aanklikken van de volgende link opent zich het inschrijfformulier en kunt u zich opgeven als lid: lidmaatschap.

Indien u vragen heeft over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat via: secretariaat.

Wil je ook mee met de reis? Word lid en ga mee