Privacybeleid & Disclaimer

Privacybeleid

Privacyverklaring Vereniging van Gehandicapte Wintersporters
De Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (“VGW”) is gevestigd in Tilburg, Reinier Claeszenstraat 41, 5021 VJ. De VGW staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40533790.

De VGW is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en wij vinden het belangrijk om goed met jouw persoonsgegevens om te gaan.

In deze privacyverklaring hebben wij beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij als betrokkene hebt. Zijn er naar aanleiding van het lezen van dit statement nog vragen, dan kan je die stellen door een email te sturen naar: info@vgw-online.nl.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
Wij verzamelen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk. Het gaat onder andere om de volgende doelen en gegevens:

  • bij vragen over een lidmaatschap (de gegevens die je zelf aanlevert) en om met jou te communiceren;
  • bij inschrijving/registratie voor een VGW-lidmaatschap en het beheren van jouw lidmaatschap gegevens (o.a. NAW gegevens, geslacht, telefoon, e-mail, geboortedatum, sportdiscipline(s), incasso/factuurgegevens en optioneel jouw opmerkingen);
  • bij registratie/inschrijving voor een VGW activiteit of evenement (NAW gegevens, telefoon, email, factuurgegevens, dieetgegevens, medicijngebruik en medische gegevens voor vaststelling van het juiste goed passend materiaal en juiste inschatting voor lesgeven);
  • bij registratie van vrijwilligers zoals begeleiders en skileraren (NAW gegevens, telefoon, email, dieetgegevens, medicijngebruik).

Een uitgebreider overzicht van onze persoonsgegevens verwerkingen kun je vinden in deze tabel.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van je lidmaatschap overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in opdracht van de VGW worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk.
Verwerkers die in opdracht van de VGW persoonsgegevens verwerken zijn:

  • Poldersoft
  • Formdesk
  • Dropbox
  • Office365


Zonder jouw toestemming verstrekt de VGW geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschap overeenkomst die de VGW met jou heeft, of als de VGW wettelijk of statutair verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel vind je in de linker kolom een overzicht via met welke systemen persoonsgegevens worden gedeeld.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de VGW te vragen om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens (tenzij de VGW op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet verplicht is deze inzage te verschaffen). Tevens heb je het recht om jouw gegevens te laten aanvullen, te verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek wel correct te identificeren. Bij verandering van gegevens zal de VGW, indien van toepassing, deze verandering ook doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de VGW hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De VGW treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen up to date blijven en regelmatig gecontroleerd worden.

Wij stellen dezelfde eisen aan onze verwerkers (partijen waarmee wij gegevens delen) en wij hebben hiermee een verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Minderjarigen
Indien je je als minderjarige wenst te registreren dienen wij de toestemming van je ouder of voogd te hebben. Dit doen wij tijdens het kennismakingsgesprek waarbij je ouder of voogd aanwezig moet zijn.

Cookies
Op de VGW website worden enkel functionele cookies gebruikt die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Tevens maken wij op de VGW website geen gebruik van Google Analytics.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de VGW. De VGW raadt aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De VGW herziet haar privacy beleid van tijd tot tijd en houdt deze up-to-date. Op onze website staat altijd de meest recente versie van onze Privacyverklaring. De VGW raadt dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de VGW per e-mail aan de leden en via de website hierover informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of als je het niet eens bent over een bepaalde verwerking kan je contact opnemen met het secretariaat van de VGW. Dit geldt ook voor verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Kwaliteit staat bij de VGW hoog in het vaandel. Daarom besteedt de vereniging alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op de website. De VGW doet haar uiterste best voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de website.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De VGW kan niet garanderen dat de website foutloos werkt en continu toegankelijk is. De VGW is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Ook aanvaardt de VGW geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door de VGW worden onderhouden.

De VGW behoudt zich het recht om de informatie op deze website te wijzigen. De VGW geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaardt de VGW geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Ga naar de inhoud