Sponsoring en donatie

Sponsor ons of word donateur
De Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) organiseert reizen voor gehandicapte wintersporters. We willen lichamelijk gehandicapten eenzelfde prijs laten betalen als mensen zonder beperking. Daar hebben we sponsorgeld voor nodig!

Steun jij ons ook? Met €5,- zijn we al geholpen.

geef-samen-logo

en steun daarmee de VGW

Sponsoring
De Stichting van Gehandicapte Wintersporters (SGW) heeft jaarlijks circa € 20.000,- nodig om voldoende materiaal beschikbaar te hebben, te onderhouden en zo nodig te vervangen.

Om de activiteiten van de VGW te financieren is een vergelijkbaar bedrag nodig. De reisleiders bedingen al veel kortingen en werven sponsoren voor hun eigen reis. Toch blijft er nog veel geld nodig.

Waarom zo een groot bedrag?
Om de bijdrage van onze deelnemers betaalbaar te houden worden de reisprijzen marktconform vastgesteld (d.w.z. onze reisprijs is vergelijkbaar met die van een kwalitatief vergelijkbare skireis voor valide mensen), ondanks de vele extra kosten.

Voor de deelnemers gaan vrijwilligers mee als docent of begeleider. Deze vrijwilligers stellen hiervoor vrije tijd ter beschikking; nemen vakantiedagen op om met de reis mee te gaan. De vereniging betaalt hun reis- en verblijfskosten.

Voor onze deelnemers zijn specifieke materialen nodig. Omdat deze materialen niet in grote aantallen worden geproduceerd zijn ze zeer kostbaar. U moet hierbij denken aan circa € 4.000,- per stuk. De kosten van onderhoud en afschrijving per apparaat bedragen op jaarbasis circa € 450,-.

Onze docenten en begeleiders worden zo goed mogelijk op kosten van de vereniging opgeleid. De opleidingskosten zijn vaak aanzienlijk. Ook hiervoor stellen de vrijwilligers hun eigen tijd beschikbaar.

Sponsormogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

  • een eenmalige gift;
  • het schenken van materiaal bijvoorbeeld een zitski (circa € 4.000,- per stuk);
  • het gratis beschikbaar stellen van diensten;
  • het adopteren van een project of onderdeel van een reis;
  • u kunt donateur worden voor een jaarlijkse bijdrage.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de coördinator sponsoring via de mail.

Wilt u een bijdrage overmaken? Graag op IBAN NL28 INGB 0008 9787 09 ten name van Stichting van Gehandicapte Wintersporters te Krimpen aan den IJssel.

Sponsormateriaal
In de onderstaande linkjes vind je voorbeeldbrieven en een flyer die je kunt gebruiken voor sponsorwerving.

Doneren
Wilt u een bijdrage overmaken?
Graag op IBAN NL28 INGB 0008 9787 09 ten name van Stichting van Gehandicapte Wintersporters te Krimpen aan den IJssel.

De SGW heeft een ANBI beschikking en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem nr. 41057538.

Ons RSIN nummer is: 8166.75.545.

anbi-logo
Ga naar de inhoud