PimTim-fonds

Mede door een anonieme sponsor is er een bedrag van €3.500,- beschikbaar voor het ‘PimTim-fonds.

Uit dit fonds kan iemand die financieel erg krap zit, maar toch graag mee wil met een van de VGW-reizen, een bijdrage krijgen van maximaal 50% van de reissom van een VGW-reis.

Na ontvangst van de aanvraag, zal de beoordelaar van de aanvraag binnen twee weken de aanvrager per email berichten. Het streven is de toekenningsprocedure uiterlijk twee weken voor sluiting inschrijvingstermijn van de betreffende reis afgerond te hebben.

Belangrijk is aanvragen voor dit fonds tijdig te doen, uiterlijk één maand voor sluiting van de inschrijvingstermijn van de reis naar keuze. Let op! Er is zit dit jaar € 3500,00 in dit fonds: maar op is op.

Indien je een aanvraag wil doen voor een toelage uit het PimTim-fonds vul dan dit formulier in. De aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Een uit dit fonds toegekend bedrag wordt overgemaakt naar de penningmeester van de VGW, geoormerkt voor de aanvrager. De penningmeester zal vervolgens de aanvrager laten weten wat de hoogte van de resterende reissom is. Alleen wanneer dit resterende bedrag tijdig door de penningmeester ontvangen is zal het uitgekeerde bedrag ten bate van de aanvrager gebruikt worden. In alle andere gevallen zal het bedrag teruggegeven worden aan het PimTim-fonds.

Dit PimTim-fonds staat los van de VGW. De beoordelaar van aanvragen aan dit fonds doet dit geheel onafhankelijk van de VGW. Correspondentie met het VGW-bestuur over aanvragen aan dit fonds, is daardoor niet erg zinvol. Alleen goed beargumenteerde klachten over afhandeling van aanvragen worden door het bestuur besproken met de beoordelaar. De beoordelaar blijft verder anoniem.

Wil je ook mee met de reis? Word lid en ga mee

Ga naar de inhoud