Tuurfonds

Aan de VGW is in 2020 een bedrag van € 5000,- toegezegd door een sponsor die graag anoniem wil blijven. Dit bedrag is ingelegd in een fonds: het ‘Tuurfonds’. In het fonds zat nog een bedrag van € 1765,- (niet uitgekeerd geld). Daardoor is het budget van het fonds dit jaar totaal € 6765,-. 

Indien nodig, is het bestuur van de VGW bereid een extra bedrag van € 1750,- ter beschikking te stellen aan het Tuurfonds, waardoor het totale budget van het fonds dit seizoen maximaal € 8515,- is. 

Vanwege het verruimde budget dit jaar hebben we ook de inkomensgrens verruimd. Uit dit fonds kan iemand die dit jaar financieel erg krap zit, maar toch graag mee wil met een van de VGW-reizen, een bijdrage krijgen van maximaal 50% van de reissom van een VGW-reis. Om in aanmerking te komen wordt als uiterste inkomensgrens van de aanvrager grofweg 2x bijstandsniveau aangehouden. 

Na ontvangst van de aanvraag, zal de beoordelaar van de aanvraag binnen twee weken de aanvrager per email berichten. Het streven is de toekenningsprocedure uiterlijk twee weken voor sluiting inschrijvingstermijn van de betreffende reis afgerond te hebben.

Belangrijk is aanvragen voor dit fonds tijdig te doen, uiterlijk één maand voor sluiting van de inschrijvingstermijn van de reis naar keuze. Let op! Er is dit jaar een groot budget in het fonds: maar op is op. 

Indien je een aanvraag wil doen voor een toelage uit het Tuurfonds vul dan dit formulier in. De aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Een uit dit fonds toegekend bedrag wordt overgemaakt naar de penningmeester van de VGW, geoormerkt voor de aanvrager. De penningmeester zal vervolgens de aanvrager laten weten wat de hoogte van de resterende reissom is. Alleen wanneer dit resterende bedrag tijdig door de penningmeester ontvangen is zal het uitgekeerde bedrag ten bate van de aanvrager gebruikt worden. In alle andere gevallen zal het bedrag teruggegeven worden aan het Tuurfonds.

Dit Tuurfonds staat los van de VGW. De beoordelaar van aanvragen aan dit fonds doet dit geheel onafhankelijk van de VGW. Correspondentie met het VGW-bestuur over aanvragen aan dit fonds, is daardoor niet erg zinvol. Alleen goed beargumenteerde klachten over afhandeling van aanvragen worden door het bestuur besproken met de beoordelaar. De beoordelaar blijft verder anoniem.

Wil je ook mee met de reis? Word lid en ga mee

Skip to content