Vereniging van Gehandicapte Wintersporters

De Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) biedt mogelijkheden voor het wintersporten met een lichamelijk beperking. Juist voor mensen met een lichamelijk beperkingen is het bedrijven van sport van groot belang. Neem een kijkje op deze website voor de mogelijkheden die wij aanbieden.

Agenda

Vacatures

De PR-Commissie is opzoek naar uitbreiding. Lijkt het je leuk om twee a drie keer per jaar een interview af te nemen? Of mee te helpen of events? Mail dan naar pr@vgw-online.nl.

reisleiders jongerenreis:

Sven Thijssen en Tina Kos leggen na komend seizoen hun taak neer als reisleiders van de jongerenreis naar Val di Fassa (Italië).

Dit betekent dat wij op zoek zijn naar twee nieuwe, enthousiaste reisleiders die de komende jaren de jongerenreis van de VGW wil gaan organiseren. We vinden het belangrijk dat het reisleiderschap als duo wordt uitgevoerd om zo garanties te hebben in de continuïteit, mocht een van de reisleiders door onverwachte omstandigheden uitvallen.

Het organiseren van de jongerenreis is een leuke en uitdagende zaak, voor sommige jongeren is het de eerste keer zonder ouders op vakantie. Een perfecte week om te ervaren hoe dat is.

Sven zal komend jaar nog meegaan als reisleider en dat betekent dat nieuwe reisleiders komend seizoen kunnen meedraaien zo kan de overgang soepel verlopen.

Wij zijn op zoek naar twee enthousiastelingen met de volgende competenties:

Profiel

 • De reisleider is dienstbaar, bezit empathisch vermogen en is communicatief vaardig;
 • Hij is klantgevoelig zonder de uitgangspunten van de VGW uit het oog te verliezen;
 • Weet om te gaan met een team van vrijwilligers;
 • Ervaring in de omgang met minder validen is een voorwaarde;
 • Een reisleider voelt zich nauw betrokken bij de VGW en kan het team motiveren zodat een nog betere prestatie wordt bereikt;
 • Een reisleider stressbestendig, collegiaal en flexibel;
 • De reisleider organiseert effectief en efficiënt (je neemt knelpunten weg, bewaakt het proces en maakt voorstellen tot verbetering);
 • Is in het bezit van rijbewijs B.

In de bijlage vind je een uitgebreide beschrijving van de taken en verwachtingen.

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op.

Voel jij je aangesproken en heb jij zin om deze “mooie kar” mee te gaan trekken, neem dan contact met ons op: info@vgw-online.nl

Functieprofiel Reisleider Jongerenreis

Vacature Vertrouwens Contact Persoon VGW

VGW hecht waarde aan een cultuur waar respect en veiligheid centraal staan voor alle leden van de vereniging. We hebben hiervoor gedragsregels opgesteld en daarnaast zijn op zoek naar een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de VGW. De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of verwijzen door naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF.


Functieprofiel

Algemene taakomschrijving: de VCP is contactpersoon binnen de vereniging, betreffende grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie.


Taken van de VCP

 1. Eerste opvang/aanspreekpunt
  B.Doorverwijzen
  C. Preventieactiviteiten


Ad A. Eerste opvang/aanspreekpunt

De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De VCP:
• Laat de melder het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak;
• Bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
• Informeert de melder of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond;
• Vult het registratie- en rapportageformulier in.


Ad B. Doorverwijzen

De VCP verwijst melder, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.


Ad C. Preventieactiviteiten

De VCP:
• Profileert zich binnen de VGW, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;
• Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport;
• Draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving;
• Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld.


Randvoorwaarden

De VCP:

 • Is geen bestuurslid;
 • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur;
 • Kan om de vier jaar een VOG overleggen;
 • Is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;
 • Werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving.
 • Is gezien de andere vertrouwenscontactpersoon een vrouw

Attitude

De VCP:
• Is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon;
• Geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden;
• Is integer;
• Is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen;
• Heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.


Heb je interesse?

Je kunt voor verdere informatie contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Hein van der Zande (heinvdz@gmail.com). Ben je geïnteresseerd? Graag ontvangen wij jouw motivatie. 

Deze kun je mailen naar info@vgw-online.nl. Het aanleveren van een VOG verklaring is onderdeel van de selectieprocedure.

Om het skiseizoen af te trappen houden we ieder jaar een Open Dag in Huizen.

Iedereen is dan van harte welkom om kennis te maken het aangepast skiën en onze toffe verenging!

Een mooie dag om te zien hoe enthousiast mensen worden van de mogelijkheden en ze kunnen zich eventueel meteen inschrijven als lid. Een nieuw lid maakt vaak zijn eerste skimeters op de open dag en sluit daarna aan bij een van onze reizen.

Hugo van Asch was de afgelopen jaren de enthousiaste motor achter de organisatie van deze dag, hij heeft echter aangegeven dat hij het stokje wil overdragen. Komende editie zal hij nog organiseren en hij zou de nieuwe organisator meteen kunnen inwerken en wegwijs maken met alles wat met deze dag te maken heeft.

Wat kun je verwachten qua werkzaamheden:

 • Bekendmaking Open Dag op website, sociale media, etc.
 • Oproepen voor docenten, begeleiders, materiaal mensen, pr mensen en lift bemanning
 • Zorgen voor een schema met tijden van de proeflessen. Wanneer wordt een deelnemer  verwacht en door wie wordt hij of zij dan geholpen?
 • Alle communicatie met de deelnemers en alle vrijwilligers van ons
 • Zorgdragen dat alles op de dag zelf aanwezig is en deze goed verloopt

Ben je enthousiast geworden? Heb je interesse? Stuur een mail naar info@vgw-online.nl

vgw-sponsorkliks2

Sponsor ons of word donateur

De reizen van de VGW worden voor een groot deel door sponsoren mogelijk gemaakt. We zijn hier heel erg dankbaar voor en kunnen onze sponsoren dan ook heel goed gebruiken.

Wist je dat bijvoorbeeld de skimaterialen waarvan de deelnemers gebruik maken, zo’n 5.000 euro per stuk kosten? Ook willen we lichamelijk gehandicapten eenzelfde prijs laten betalen als mensen zonder beperking.

Ken je iemand die de VGW zou willen sponsoren? Laat het weten!  Elke donatie, elk sponsorbedrag is welkom!

geef-samen-logo

Onze sponsoren

84522db2-b630-4f7d-9365-f213156484f8
Naar de inhoud springen