Stichting van Gehandicapte Wintersporters (SGW)

Naast de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) kennen we de Stichting van Gehandicapte Wintersporters (SGW). Deze stichting is op 18 november 1988 opgericht. De doelstelling van de stichting is “het verwerven en beheren van middelen en materialen ten behoeve van de VGW.”

Teneinde het de vereniging mogelijk te maken om de activiteiten te realiseren tegen betaalbare prijzen, is een ruime subsidie nodig. Voor dit doel zijn geen overheidssubsidies beschikbaar. Vanwege de landelijke spreiding kan de vereniging geen beroep doen op gemeentelijke subsidies. De stichting zal dus een beroep moeten doen op sponsoren en donateurs om voldoende middelen beschikbaar te hebben. Op de pagina sponsoring kunt u lezen hoe u onze deelnemers kunt ondersteunen.

Onze stichting heeft een ANBI beschikking, waardoor het ook binnen de nieuwe fiscale regels mogelijk is om een donatie of sponsoring van de belasting af te trekken.

Ons RSIN nummer: 8166.75.545

Aanvankelijk was er één bestuur. In verband met de groei van de activiteiten van de vereniging (meer reizen, meer deelnemers en meer materialen), is gekozen voor een splitsing van het bestuur. Ondanks dat de verantwoordelijkheden van beide besturen strikt gescheiden zijn, is regelmatig overleg van groot belang voor het slagen van de doelstelling. In gezamenlijke VGW/SGW vergaderingen worden afspraken gemaakt over het te voeren beleid en de financiering van de verschillende activiteiten. In meerjarenbeleidsplannen zijn afspraken vastgelegd over de gegarandeerde financiële dekking van de verenigingskosten.

anbi-logo

De stichting is eigenaar van een groot aantal specifieke skimaterialen. De stichting stelt deze materialen beschikbaar voor de activiteiten van de vereniging en verhuurt deze aan deelnemers tijdens de verenigingslessen en reizen. In de perioden dat de materialen niet in gebruik zijn voor verenigingsactiviteiten vindt verhuur aan derden plaats, mits deze aantoonbaar gemaakt hebben op de juiste wijze te kunnen omgaan met de materialen en/of te beschikken over ervaren begeleiding. Op de pagina materiaal uitleg kunt u lezen, welke materialen wij beschikbaar hebben en wat de huurmogelijkheden zijn.

De opslag en het onderhoud van de materialen vindt plaats in ons eigen onderkomen de ‘Skiosk’ op het terrein van de Wolfskamer Wintersport in Huizen. Het onderhoud van de materialen wordt uitgevoerd door de materiaalcommissie. Deze commissie bestaat uit vrijwilligers van de VGW.

Alle bestuurs- encommissieleden zijn vrijwilligers. De SGW kent geen beloningstructuur: alle leden zijn onbezoldigd. Alleen reiskosten worden vergoed.

Wilt u ons steunen? Sponsor ons of word donateur! Alvast bedankt!

Ga naar de inhoud