Commissies

Begeleiderscommissie

De begeleiderscommissie leidt mensen op voor het begeleiden van deelnemers tijdens de skilessen in Huizen en tijdens de wintersportreizen. Wil je meer informatie over deze commissie of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op via de mail of neem een kijkje op de begeleiders pagina of de begeleiderscursus pagina.

Materiaalcommissie

De materiaalcommissie houdt zich bezig met de aanschaf en het onderhoud van alle materialen. Ook de verhuur en het aanpassen van de materialen zijn hierbij ondergebracht. Wil je meer informatie over deze commissie of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op via de mail of neem een kijkje op de materiaal uitleg pagina of verhuur pagina.

PR-commissie

De PR commissie houdt zich bezig met het organiseren van een aantal activiteiten, waaronder de jaarlijkse Open Dag, clinics en de deelname aan beurzen. Daarnaast beheert en onderhoudt zij de website en verzorgt de nieuwsbrief. Wil je meer informatie over deze commissie of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op via de mail.

Lerarencommissie

De lerarencommissie verzorgt de werving en opleiding van nieuwe leraren. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de (bij)scholing van de reeds binnen de VGW actieve leraren. Wil je meer informatie over deze commissie of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact op via de mail of neem een kijkje op de lerarenpagina.

Kascommissie

De kascommissie controleert jaarlijks de financiën van de VGW en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Voor meer informatie over deze commissie zie statuten en huishoudelijk reglement van de VGW.

De klachtencommissie behandelt de bij hen ingediende klachten.

Naast deze commissies kent de VGW twee vertrouwenscontactpersonen die bemiddelen bij conflicten binnen de vereniging, desgevraagd door een lid van de vereniging. Daarnaast er is een medisch adviseur actief binnen de VGW, deze is aangesteld door het bestuur en dient als vertrouwenspersoon op medisch gebied. Voor meer informatie zie het document “klachtenregeling”.

Je kunt met de klachtencommissie in contact komen door te mailen: klachtencommissie@vgw-online.nl

Ga naar de inhoud