Vertrouwenscontactpersoon

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
Hij of zij luistert naar je verhaal, en helpt je zoeken naar de mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld; er gebeurt niets dat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen een klacht in te dienen. Maar gewoon praten kan ook. De vertrouwenscontactpersoon:

  • functioneert als aanspreekpunt bij klachten;
  • gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt;
  • gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht;
  • gaat na of er begeleiding bij een verdere procedure nodig is (bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie) en of er verwijzing nodig is naar andere instanties;
  • zorgt voor nazorg.

Als er een klacht wordt ingediend, wordt er een schriftelijke klachtenprocedure in gang gezet en wordt de klachtencommissie ook ingeschakeld.

Hulp inschakelen? Je verhaal kwijt? Vragen stellen en twijfels delen?
Wil je hierover in contact komen met onze vertrouwenscontactpersoon, mail naar vertrouwenspersoon@vgw-online.nl 

NB bovenstaande geldt alleen voor een (ex-)VGW-lid of een ouder/voogd/verzorger van een minderjarig (ex-)lid en alleen voor problemen ontstaan tijdens een VGW-activiteit en/of met een ander VGW-lid. Een ex-lid kan tot 6 maanden na beëindiging van zijn of haar lidmaatschap in contact komen met de vertrouwenscontactpersoon. 

77f29836-3087-4d87-a0d2-e52ae82e2222

Annemee van de Klundert

20-10-2020, Korter maar Krachtig, portret Hein van de Zande. Leiderdorp.

Hein van der Zande

Ga naar de inhoud