In memoriam: Peter Voorhaar

 In News, Nieuws

Vandaag bereikte ons het bericht dat ons erelid Peter Voorhaar op 18 januari is overleden.

In de beginjaren van de VGW was Peter begeleider en materiaalman. Samen met Ben Gazan was hij de voorloper en grondlegger van de organisatie van het materiaal van de VGW. Daarnaast heeft hij ook een aantal jaren een bestuursfunctie vervuld binnen de VGW.

Zijn inzet voor de VGW was in die periode onmisbaar, zowel tijdens de voorbereiding van de reizen als in de reis zelf. Hij is meer dan dertig jaar de vaste begeleider geweest van Monique Busch en Pieter Boon. Zijn aanwezigheid en humor zijn legendarisch.

Tijdens het 25-jarig bestaan van de VGW is hij benoemd tot erelid. Een vrijwilliger die er mede voor gezorgd heeft dat de VGW zo’n hechte vereniging is geworden die volledig door vrijwilligers wordt gerund.

Wij zijn Peter bijzonder dankbaar voor die jarenlange inzet. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur van de VGW

Recent Posts
Ga naar de inhoud